תמונת פרופיל

ישראל ברניגoffline

 • Israel, Beit Shemesh
 • @ui1011
  בכתבה “הסוד שמאחורי בשר וחלב”:
  https://www.tmimim.com/2018/08/06/basar-ve-cholov/
  נכון לחבר את ״כאיש אחד״ – שדעותיהם של עם ישראל שונות, יחד עם דברי רבנו בחיי שלעתיד בשר וחלב יהיה מותר, כי יתגלה איך כל אחד מציאות בפני עצמו.

  לייק הגב
  אוהב את זה
  1 תגובה
  • אכן, זו אחת מהשאלות שהרבי שואל בשיחה (לקוטי שיחות כרך כט, עמ’ 122), מדוע אסור לעשות כלאים או שעטנז, האם זה לא “אחדות” של הפכים? והביאור בזה: כשיש אחדות אמיתית – לא מבטלים את השני. איך אפשר שההפכים בכלל יהיו ביחד? מצד האור האלוקי שגבוה מהם, מצד הביטול לה’ שיכול לחבר את שניהם.
   בכלאי שעטנז זה שייך: אני “צמר” ואתה “פשתן” ואנחנו מתאחדים לעשות רצון ה’ בבית המקדש. בכלאי זרעים ובהמה זה לא שייך: כי כל אחד מהמינים מתבטל בתערובת שנוצרת מזה, ובביטול מציאות הפרט – אין אחדות. אך בבשר וחלב, כפי שרואים בשיחה, יש סברה לכאן וסברה לכאן, ולעתיד לבוא כשנוכל לזהות את הרובד הרוחני שמקיים את כל הנברא, אזי נוכל להגיע גם לאחדות ושלמות בין “בשר” ו”חלב”.