תמונת פרופיל

הרב מנחם ישראליoffline

  • @ui1011
   בכתבה “הסוד שמאחורי בשר וחלב”:
   https://www.tmimim.com/2018/08/06/basar-ve-cholov/
   נכון לחבר את ״כאיש אחד״ – שדעותיהם של עם ישראל שונות, יחד עם דברי רבנו בחיי שלעתיד בשר וחלב יהיה מותר, כי יתגלה איך כל אחד מציאות בפני עצמו.

   לייק הגב
   אוהב את זה
   1 תגובה
   • אכן, זו אחת מהשאלות שהרבי שואל בשיחה (לקוטי שיחות כרך כט, עמ’ 122), מדוע אסור לעשות כלאים או שעטנז, האם זה לא “אחדות” של הפכים? והביאור בזה: כשיש אחדות אמיתית – לא מבטלים את השני. איך אפשר שההפכים בכלל יהיו ביחד? מצד האור האלוקי שגבוה מהם, מצד הביטול לה’ שיכול לחבר את שניהם.
    בכלאי שעטנז זה שייך: אני “צמר” ואתה “פשתן” ואנחנו מתאחדים לעשות רצון ה’…[המשך קריאה]